Támogatás

   Az “Elektronikai társvállalkozások egységesítése, fejlesztése”elnevezésü projekt a Betlehen Gábor Alap, Külhoni magyar fiatal és családi vállalkozások támogatásával valósult meg.

A Bethlen Gábor Alapelkülönített állami pénzalap, melynek célja a 2010. évi CLXXXII.tv. szerint a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.
Jelen honlapunk a Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő induló külhoni magyar fiatal vállalkozások tevékenységének támogatására szolgáló projektek egyik végtermékeként szolgál.
A projekt által biztosított új technológiával felszerelt szervíznek és az összefogásnak köszönhetően kidolgoztunk új szolgáltatásokat, amelyek segítenek a régióban élő magyar ügyfeleinknek a minőség javulásában, mindamellett, hogy támogatja a magyar közösség technológiai fejlődését. Eredményeként, egy szellemi felfrissülés, gyakorlati felszereltség valósult meg. Egy szerviz ahol közös munka, ötletelés, állandó technológiai újítások segítenek bennünket szolgáltatásaink fejlesztésében.
A megvalósított projekt 4 magyar fiatal, elektronikával foglalkozó mérnők összefogásáról szólt, egy szakmai-üzleti csoport létrehozásáról, mely egyedinek számít régiónkban. A jól működő vállalkozások közös csoportja, több éves szakmai, üzleti és emberi kapcsolatok segítségével, dinamikusan valósította meg a projektben vállalt feladatokat.